Jméno:
Heslo:

AktualityInformativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
Z důvodu nástupu nové p. ředitelky na naši školu a to 1.7.2020 bude informativní schůzka pro rodiče
 v prvním týdnu v září. Paní ředitelka si během prázdnin školu převezme a připraví pro vás nejaktuálnější informace na příští školní  rok. Zahajovací informace k nástupu vašich dětí na září  a termín informativní schůzky bude na webových stránkách uveden v posledním týdnu v srpnu.
Přeji krásné léto Trčková

Vyhlášení konkurzních řízení
MČ Praha 5 vyhlašuje konkurzní řízení na tyto školy:

- Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova
- Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická
- Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského
- Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku

více informací na https://www.mshlubocepy.cz/stranka-dokumenty-19

VíceVážení rodiče,


Nabízíme Vám možnost donést přihlášku k zápisu na školní rok 2020-21 osobně do mateřské školy, a to dne 4.5. od 8:00 do 14:00

Z důvodu opatření proti šíření COVID 19 Vás žádáme, kdo by chtěl télo možnosti využít, aby si po telefonu domluvil přesný čas. 

Nechoďte do školky neochlášení!


TEL: 731 863 163
Vážení rodiče,

všechny vás srdečně zdravím a moc děkuji za zvládání mimořádné situace. Mateřská škola se opět otevře v  pondělí 18. 5. 2020. Do této doby se bude celý kolektiv snažit zajistit a připravit vše potřebné k co nejbezpečnějšímu návratu do MŠ, včetně podrobnějších pravidel pro pobyt dětí v MŠ. Tento dokument vám bude zaslán nejpozději do 14.5. 2020.
Prvotní informace:

- děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí
- děti jsou rozděleny podle předchozího dotazníku do skupin podle příchodů
- při příchodech a odchodech dodržujte rozestupy 2 m
- komunikujte s pedagogy přes email
- nevstupujte do budovy školy
- pokud to počasí dovolí a organizačně to bude možné, většina aktivit bude probíhat venku
- úplata za vzdělávání a možnost čerpání ošetřovného na dítě po otevření MŠ bude upřesněno
- veškeré plánované akce do konce školního roku budeme realizovat dle aktuální situace. Rádi bychom uskutečnili: den dětí,  společné fotografování, výlet a rozloučení s předškoláky
- letní provoz zůstává beze změn

Děkuji za spolupráci a moc moc se na vás těšíme a věříme, že si konec školního roku spolu ještě užijeme.

Termíny do kalendáře pro školní rok 2019/2020

AKCE PRO DĚTI 2019/2020

17.09.2019 – 09.30 Jak medvědi vařili Divadlo Krab 3.500,-

14.10.2019 – 09.00 Můj kamarád strom Podhoubí 50/dítě

21.10.2019 – 09.00 Pohádková fyzika RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 1.000,-

31.10.2019 – 10.00 Halloween Fast agency 4.500,-

07.11.2019 – 10.30 Černobílá pohádka Divadlo KOS 50/dítě

11.11.2019 – 09.00 Pohádková fyzika RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 1.000,-

25.11.2019 – 09.30 Divadelní představení Pomoc Pí. Johnová 3.900,-

02.12.2019 – 09.00 Pohádková fyzika RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 1.000,-

04.12.2019 – 10.00 Mikulášská nadílka Fast agency 4.500,-

11.12.2019 - Vánoční fotografování

16.12.2019 - Zpívání u stromečku - všichni jste srdečně zváni

18.12.2019 – 10.30 Vánoční příběh Divadlo Krab 3.500,-

06.01.2020 – 09.00 Pohádková fyzika RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 1.000,-

07.01.2020 – 09.00 Zimní hrátky se zvířátky Podhoubí 50/dítě

22.01.2020 – 09.00 Mobilní planetárium Mobilní planetárium 50/dítě

12.02.2020 – 10.00 Duhové bubliny Václav Strasser 3.000,-

27.02.2020 – 10.00 Karneval Funactivity 3.350,-

04.03.2020 – 10.00 Pohádka o Malence Divadlo Krasohled 3.500,-

18.03.2020 – 10.00 Hrátky a rytmy - bubnování Petr Šušora 60/dítě

08.04.2020 – 10.00 Velikonoční radovánky Divadlo Kukadlo 3.200,-

30.04.2020 – 10.00 Čarodějnice Funactivity 3.850,-

06.05.2020 – 09.00 Na motýlích křídlech  Podhoubí 50/dítě

28.05.2020 – 10.00 Indiánský den k MDD Divadlo Vysmáto 150/dítě

ZÁPIS DO MŠ HLUBOČEPY NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,
Přihlášky na letní prázdninový provoz si vyzvednete na Vašich kmenových mateřských školách.Vyplněné a orazítkované příhlášky, spolu s evidenčním listem z vaší MŠ, nám donesete ve dnech:

4. června
v době od 8,00-12,00 a dále 15,00-17,00
V tento den zaplatíte i za školné a stravné

Těšíme se na Vás :)


Odkaz na SWOT analýzu škol

https://swot.praha5.cz/

Přihláška k zápisuVážení rodiče,


Nabízíme Vám možnost donést přihlášku k zápisu na školní rok 2020-21 osobně do mateřské školy, a to dne 28.4. od 14:00 do 16:00 a 29.4. od 13:00 do 16:00. 

Z důvodu opatření proti šíření COVID 19 Vás žádáme, kdo by chtěl télo možnosti využít, aby si po telefonu domluvil přesný čas. 

Nechoďte do školky neochlášení!


TEL: 731 863 163
M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. Str. 2 z 2

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky. Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

KONTAKTY/ODKAZY - COVID 19

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit:
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirushttps://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občany
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Pražská hygienická stanice
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.htmlMinisterstvo zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/

Kontakty na Krajské hygienické stanice
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Aktuální souhrnné zprávy pro ČR
https://special.novinky.cz/covid-19/Pražská hygienická stanice
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.htmlMinisterstvo zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/

Informace týkající se koronaviru  COVID-19 pro Prahu 5
Infolinka VIC Praha 5    739 310 119  ( pondělí – pátek  8-20 hodin

Informace MPSV
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviruInformace týkající se koronaviru  COVID-19 pro Prahu 5
Infolinka VIC Praha 5    739 310 119  ( pondělí – pátek  8-20 hodin)

Aktuální doporučení k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.htmlStátní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občany
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOVKontakty na Krajské hygienické stanice
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Web Ministerstva zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.htmlAktuální doporučení k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.htmlZápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy bude probíhat dne

                              4. 5. 2020
                         8:00 – 12:00 hod.
                       14:30 – 17:00 hod.

 

 

 

Vezměte si s sebou 

 

 

 

  • rodný list dítěte,
  • kartičku zdravotního pojištění dítěte, 
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o bydlišti dítěte,občanský průkaz nebo výpis s evidence obyvatel
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.

 

Elektronický zápis začíná dne 6.4.2020-vyplňování žádostí na stránkách MČ Praha 5

 

 

 

                     odkaz    https://zapisdoms.praha5.cz/

Zápis do mateřské školy na rok 2020/2021

Vážení rodiče

MŠMT vydalo v souvislosti s nouzovým stavem OPATŘENI K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2020/2021 pod č.j. 15657/2020/1.V tomto opatření vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.Ředitelka školy se bude tímto nařízením řídit.

V souvislosti s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva

· NEBUDE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE

· PŘIHLÁŠKY SE BUDOU PODÁVAT POUZE ELEKTRONICKY NEBO POŠTOU.

V případě odvolání opatření MŠMT se budou žádosti odevzdávat i osobně, VIZ NÍŽE:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NALEZNETE ZDE:

http://zapisdoms.praha5.cz

Na této adrese vyplníte elektronickou žádost k přijetí dítěte, kterou si vytisknete. Systém vygeneruje vaše registrační číslo.

Vstup do systému bude umožněn

od 6. 4. 2020 do 3. 5. 2020 .

Od 4.5.2020 se systém uzavře a nebude možné se již přihlásit !

V případě, že nemáte možnost vstupu do aplikace na MČ Praha 5 jsou vám k dispozici kolegyně z MČ Praha 5 a to po předchozí domluvě na telefonu.

!!!Nechoďte na úřad bez předchozí telefonické domluvě !!!

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303

1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188

1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vyplněnou žádost, podepsanou oběma zákon. zástupci doručte na školu tímto způsobem:

• datovou schránkou (s elektronickým podpisem) – v termínu do 4.5.2020

• e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email) – v termínu do 4.5.2020

• poštou v termínu do 4.5.2020 – závazné je datum podacího razítka pošty

V případě, že pomine opatření MŠMT bude sběr žádostí probíhat i na adrese školy a to v ředitelně dne:

4. května 2020 od 8,00 -12,00 hodin a od 14,30 do 17,00 hodin

ORGANIZACE přijetí žádostí proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – rodiče budou dodržovat 2m odstupy.

CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PODEPSANOU OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

– potvrzení dětského lékaře

– váš průkaz totožnosti

– rodný list dítěte

– kartičku o zdravotním pojištění dítěte

– souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte

- pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením -přiloží kopii doporučení

V případě, že si vyberete jiný způsob podání než osobní /email, datová schránka, pošta../odevzdáváte:

- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou zákon. zástupci

- potvrzení dětského lékaře – pro doložení této povinnosti zákonný zástupce předloží vyplněnou žádost od lékaře nebo čestné prohlášení, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákon. zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něho potvrzení ,že je dítě proti nákaze imunní a nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

- kopie rodného listu dítěte ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)

- kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)

- souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte

- souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů

- doporučení - pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením -přiloží kopii doporučení

 

– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: úterý 12. května 2020 od 9,00 - 11,00

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 3.června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí

 

V Praze dne 3.4.2020 řed. školy Mgr. Dagmar Trčková

Máme rádi školu – konference pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5

Městská část Praha 5 je zapojena do projektu MAP II, jehož úkolem je prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání. V konferenci vnímá příležitost ke sdílení inspirace a dobré praxe i k setkání rodičů a pedagogů.

Konference se uskuteční 16. března 2020 v prostorách ZŠ Kořenského. Hlavními tématy projektu jsou oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a také téma informatické gramotnosti a výchovy v digitálním světě.Máme rádi školu aneb Jak žít smysluplně s moderními technologiemi – konference pedagogů, rodičů a přátel školy Prahy 5

(Aktivita MAP II - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5 reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677)

Termín: pondělí 16. 3. 2020

Místo: ZŠ Kořenského, Kořenského 760/10, Praha 5 – Smíchov Přihláška na konferenci

Program konference

8:00 prezence účastníků

8:30 zahájení – Renáta Zajíčková za Prahu 5, Libuše Daňhelková za hostitelskou školu

8:45 dopolední panel: Rodina škola a spokojenost (moderuje Radmila Jedličková) plánovaní účastníci panelu: Jana Holá – ČŠI Naďa Eretová – šéfredaktorka redakce Řízení školy Pavel Seleši – ředitel školy Miroslav Hřebecký – EDUin, Člověk v tísni Lucie Myšková – psycholožka, NIDV

10:00 káva, občerstvení

10:30 dopolední workshopy

· Hry jako nástroj rozvoje matematické a logické gramotnosti (Alena Vávrová, učitelka, ZŠ Karla Čapka Praha 10, Hana Schmidová, učitelka, ZŠ Kořenského, Praha 5)

· Hejného matematika a matematická "klasika" pod jednou střechou (Darina Jirotková, KMDM PedF UK Praha)

· Programování s Ozoboty (Andrej Novik, SCIO kroužek)

· Měřicí přístroje a jejich využití ve výuce přírodních věd (Jitka Říhová)

· Fake news (Tým Zvol si info, MU Brno)

· Výuka dětí cizinců českému jazyku (Tým ZŠ Marjánka)

12:00 oběd

13:00 odpolední workshopy

· Výuka dětí cizinců českému jazyku (Tým ZŠ Marjánka)

· Hejného matematika a matematická "klasika" pod jednou střechou (Darina Jirotková, KMDM PedF UK Praha)

· Výchova v digisvětě se zaměřením na menší děti (Lidija Zavoralová)

· Spokojenost, škola, rodina – sdílení zkušeností (Pavel Seleši)

· Podpora algoritmického myšlení – Scratch pro pedagogy (MakeIT Today)

· Fake news (Tým Zvol si info, MU Brno)

· Co s dětmi v síti? Proměna sociálních sítí, nástup TikToku a ústup Facebooku (Daniel Dočekal)

14:30 káva, občerstvení

15:00 odpolední panel: Výchova v digitálním věku (moderuje Andrej Novik) plánovaní účastníci panelu: Daniel Dočekal – odborník na sociální sítě Petr Šmíd – psychoterapeut Lidija Zavoralová – spisovatelka, IT obchodní konzultantka a manažerka Libor Šrámek – ředitel školy Martina Bláhová – MakeITtoday – zájmové digitální vzdělávání na území Prahy 5

16:30 přestavba scény, občerstvení

17:00 kulturní program

Přihláška na konferenci

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce COVID-19 je mateřská škola od 17. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Od 17.3.2020 bude p.zástupkyně Lucka vydávat potvrzení na ošetřovné.Kdo z rodičů bude potřebovat potvrzení napište na email naseskolka@atlas.cz.Potvrzení vám zašleme na email.

Usnesení Rady MČ Praha 5 bude k dispozici ve středu.

 Informace k ošetřovnému:

https://www.praha5.cz/karantena-a-osetrovne-informace-cssz-pro-rodice-a-skolska-zarizeni/

Novinky k situaci vám zašlu emailem.

Děkuji a přeji klidně prožité dny a ještě jednou moc děkuji za vaše krásné emaily.Bude dobře.TrčkováZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronicky

Postup: - Přejděte na stránku MČ Praha 5 http://zapisdoms.praha5.cz// - stránka bude přístupná

od 1. 4. 2020 do 1. 5. 2020.

- Registrujte se na stránce zápisu a vygenerujte si přihlášku (pokud nebudete moci přihlášku vytisknout, obraťte se na Odbor školství MČ Praha 5 v 1. patře, kde Vám pomohou přihlášku vygenerovat).

- Vytištěnou přihlášku nechte potvrdit pediatrem.

- Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku přineste dne 4. 5. 2020 do naší mateřské školy v době od 8,00 do 12,00 a od 14,30 do 17,00 hodin.

- K zápisu doneste:

o Rodný list dítěte

o Kartičku zdravotního pojištění dítěte

o Občanský průkaz zákonného zástupce

o Doklad o bydlišti dítěte – občanský průkaz dítěte nebo výpis z evidence obyvatel dítěte

o Cizinci doloží povolení k pobytu dítěte

Vše potřebné o naší školce najdete na webových stránkách www.mshlubocepy.cz

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

bude dne 21. 4. 2020 od 9,00 do 11,00 a od 15,00 do 16,30 hodin.

V 9,30 hodin se bude konat informativní schůzka, kde se dozvíte více o škole, školním programu…

Těšíme se na Vás.

Vážení rodiče,

 

dnes jednal Krizový štáb MČ Praha 5.Na základě jejich doporučení OMEZUJI provoz mateřské školy  pouze pro děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů. Dle pokynů MČ Praha 5 obojí za podmínky,že tito rodiče nemají jinou možnost, jak pečovat o dítě předškolního věku a potvrdí čestným prohlášením, že rodině nebyla nařízena karanténa a dítě nebylo v kontaktu s osobou,

které byla nařízena karanténa nebo je nakažena onemocněním COVID-19.Čestné prohlášení je součástí této zprávy,pokud nemáte možnost si jej vytisknout,vyplníte v mateřské škole.Děkuji 

Současně moc děkuji a važím si vaši spolupráce a děkuji za všechny vaše odpovědi,pochvaly a povzbuzení

 

S pozdravem Trčková

 

Prázdninový provoz mateřských škol 2020

 


Oblast: Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech: 

13. 7. – 24. 7. 2020Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního ...
Více informací
18.02. 2020

Městská část Praha 5
7. schůze Rady městské části Praha 5
konané dne 12.02.2020
 číslo usnesení RMČ/7/176/2020
 
38. bod programu

Předkladatel: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
 
Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách 2020
 
Rada městské části Praha 5
 
I. Bere na vědomí
1. rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách 2020 (viz příloha č. 1)
 
 
Poměr hlasování: 9/0/0
 

Přerušení provozu mateřských škol

30.01. 2020

Městská část Praha 5
3. schůze Rady městské části Praha 5
konané dne 22.01.2020
číslo usnesení RMČ/3/65/2020

      

21. bod programu

Předkladatel: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených MČ Praha 5, v letních měsících
školního roku 2019/2020

Rada městské části Praha 5

I. Bere na vědomí
1. přerušení provozu mateřských škol, zřízených MČ Praha 5, v letních měsících školního roku 2019/2020 ve dnech 1. - 10. července 2020 a 24. - 31. srpna 2020
II. Ukládá
1. seznámit ředitelky mateřských škol a ředitele/ky základních škol a mateřských škol s usnesením RMČ Praha 5

Zodpovídá: Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství
Termín plnění: 24.01.2020


Poměr hlasování: 8/0/0


Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Hlubočepská

19.01. 2020
  Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o ...
Více informací

Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Tréglova

19.01. 2020
  Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=732

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign