Jméno:
Heslo:

Co nabízíme
Co nabízíme

Naše mateřská škola nabízí profesionální a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, vstřícný a individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům, prostředí rodinného a téměř venkovského charakteru v krásné a klidné lokalitě Prahy 5.

Postupnou adaptaci dítěte - nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat. Adaptaci řeší paní učitelky s rodiči dítěte individuálně a to podle potřeb dítěte - možnost pobytu rodiče s dítětem ve třídě, zkrácená doba pobytu v MŠ a její postupné prodlužování, pobyt se sourozencem v jiné třídě...
Keramickou dílnu - v odpoledních hodinách pro děti od 4 let (Veverky, Sovičky)
Angličtina - v odpoledních hodinách pro děti od 4 let (Veverky, Sovičky)
Zelené dny - celodopolední vycházky a výlety do okolí a za poznáním (Veverky a Sovičky)
Program ,,Pohádková fyzika" - pod vedením prof. Houfkové objevujeme tajemství přírody 1x měsíčně (Sovičky a Veverky)
Hra na flétnu - v odpoledních hodinách (Broučci, Veverky, Sovičky)

 

Pro děti, rodiče a veřejnost:

Podzimnízimní (vánoční) a jarní společné tvoření, aktuálně i další společné akce
Odborné přednášky pro rodiče i veřejnost

Usilujeme o :

  • vytvoření rodinného prostředí – klidné a pohodové prostředí pro děti i zaměstnance školy
  • využívání přednosti umístění mateřské školy (přírodní rezervace Prokopské údolí) – co nejčastější pobyty dětí v přírodě a seznamování  dětí s přírodou a jejími zákony
  • posilování zdraví dětí –  zdravá výživa, pobyty v přírodě, cvičení jógy pro děti, flétna ...
  • navázání úzké spolupráce s rodiči – naslouchání  jejich potřebám, vzájemná důvěra, pořádání akcí pro rodiče s dětmi, vystoupení  dětí u příležitosti významných svátků, odborné besedy např. na téma školní zralosti (spolupráce s PPP, SPC)
  • otevřenost školy obyvatelům obce Hlubočepy (nejen!) – plánovaná vystoupení dětí např. pro seniory, cvičení pilates pro dospělé ve večerních hodinách (dle zájmu), odborné přednášky, tvořivé dílny,...
  • úzkou spolupráci s nově otevřenou základní školou Na Žvahově  – vzájemné návštěvy dětí  ZŠ a MŠ (např. vánoční vystoupení dětí MŠ, návštěvy v 1.třídách ZŠ, využívání dopravního hřiště ZŠ Chaplinovo nám…)
  • nadále chceme rozvíjet spolupráci s ekologickým sdružením Pavučina (škola je členem celostátní sítě mateřských škol  Mrkvička)
  • pokračování v celoročním projektu Pohádková fyzika pod vedením RNDr. Jitky Houfkové Ph.D., katedra didaktiky fyziky  MFF UK v Praze – přibližování přírodních zákonů dětem
  • rozvíjení intelektových schopností dětí a identifikování a podpora dětí nadaných.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=732

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign