Jméno:
Heslo:

Kontakt

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90

Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON:

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 316

ředitelka: Bc. Iva Kováčová

zástupce řed.: Šárka Vaněčková

zřizovatel:
MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4 Praha 5, 150 00

IČO: 70107581

Kontakt na stránky Prahy 5 - odbor školství

http://www.praha5.cz/cs/sekce/skolstvi-p5/


Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 

Identifikační údaje správce:

Název: Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90

Sídlo:  Hlubočepská 90/40, Praha 5

Zastoupena:  Bc. Ivou Kováčovou, ředitelkou školy

IČ: 70107581

Tel: 731863163, 251815315

ID datové schránky: 65kkxq8

Webové stránky: www.mshlubocepy.cz

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jan Klusáček, KPMG Česká republika, s.r.o. sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČ: 00553115

Tel.: +420 222 123 111

Email: poverenec@praha5.cz

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, kancelář č. 611

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:30 - 16:30, středa 8:30 – 10:30 hodin

 

 

 

 

 

 

 

Oblíbené odkazy

Milí rodiče a děti. Snad vám tato sekce udělá radost a pomůže vám s výběrem aktivit pro děti.

Najdete zde praktické náměty, jak si hrát se svými dětmi a jak vyplnit volné chvíle.

www.detskestranky.cz/

http://alik.idnes.cz/

http://www.rozhlas.cz/webik/portal/

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign