Jméno:
Heslo:

Sovičky

Sovičky

SovičkyV této třídě (5-7 leté děti) se na Vás těší paní učitelky:

  • Helena Vinterová
  • Marie Horová

DUBEN U SOVIČEK

V měsíci dubnu jsme uvítali příchod jara, na vycházkách kolem zahrádek jsme objevovali jarní květiny, naučili jsme se báseň Otvírání jara a Pampeliška, seznámili se s tanečkem Uvíjíme věneček a zaujala nás pohádka O bílé sedmikrásce, kterou jsme si zdramatizovali. Domácí zvířata a jejich mláďata byla dalším tématem jara. Zazpívali jsme si písničku Když jsem já sloužil, hádali jsme zvířátka podle slovního popisu nebo pantomimy, někdy to byla legrace. Velikonoční tvoření nás hodně bavilo – vajíčka, přáníčko i slepička. Dozvěděli jsme se také mnoho nových poznatků o velikonočních tradicích a zvycích. Na jedné z úterních vycházek jsme byli pozváni k Barunce. Tam nás čekalo několik zvířecích kamarádů (pejsci, kočičky, králíček, osmáci, křečci, rybičky, papoušci, veverka i had. Bylo se na co dívat. Posledním tématem v dubnu byla bezpečnost. Povídali jsme si o tom, jaká nebezpečí nás mohou překvapit doma, ve školce, v přítodě nebo na ulici. Při vycházce do Prokopského údolí jsme se zapojili do akce „Ukliďte Česko“. Děti si při úklidu uvědomily, co do přírody nepatří a jak bychom se měli v přírodě chovat. Tento měsíc čekal děti i důležitý den – zápis do základní školy, na který se odpovědně po celý rok připravovaly. Poslední den v měsíci jsme navštívili představení Černého Divadla Image O Zlaté rybce, které se nám všem moc líbilo.


BŘEZEN U SOVIČEK

V prvním březnovém týdnu jsme navštívili Stanici přírodovědců s programen Na skle a ve skle, kde děti pozorovaly obojživelníky, plazy, ještěry, ryby a hmyz. Ve školce potom výtvarně ztvárnily gekona a želvu a seznámily se spísní Želva. Další týdny jsme se věnovali knížkám a pohádkám. Děti nakreslily ilustraci k pohádce, vytvořily si vlastní pohádkovou knihu, naučily se básničky Zlatovláska a Pohádka, písničku Pohádka a zahrály si některé známé pohádky. Při návštěvě knihovny si děti prohléhly knihy dle vlastního výběru a seznámily se s tím, jak si mohou knížky vypůjčit. Povídali jsme si také o tom, jak knihy vznikají a jak s nimy zacházíme. Na Andersonovu noc byl pro děti přichystán bohatý program. Aby zlý drak „nesežral“ princeznu, bylo potřeba splnit deset úkolů. S každým splněným úkolem přišel drak o jeden zub. A jaké to byly úkoly? Děti pomohly Popelce přebrat hrách, čočku a fazole, nakrmily draka „knedlíky“, hledaly pohádkové dvojice a pohádkové karty, namotávaly myšky pro kocoura v botách, poznávaly chyby v popletené pohádce, luštily pohádkové hádanky a vymýšlely vlastní pohádku, hledaly poklad a prošly stezku odvahy. Po splnění úkolů čekala děti diskotéka i s barevnou hudbou. Po přečtení pohádek Princezna na hrášku a Císařovy nové šaty se děti uložily do postýlek, ve kterých ráno při stlaní našly hrášek. Asi pohádkové kouzlo…


Únor u Soviček

V únoru jsme se věnovali tématu Dítě a jeho tělo pod názvem Tetka chřipka. Děti si osvojovaly poznatky o těle a jeho zdraví, o vytváření zdravých životních návyků a životního stylu. Povídali jsme si o tom, jak a čím prospíváme našemu zdraví. Děti se seznámily s básničkou Tetka rýma a písničkou Polámal se mraveneček, prohlédly si obrázky bakterií a virů a při výtvarné výchově nakreslily „bacily a vitamíny“. Tento měsíc také proběhlo „posouzení školní zralosti“ pracovnicí Pedagagicko-psychologické poradny za spoluúčasti rodičů. Při oslavách Masopustu se děti seznámily s lidovými tradicemi, vyrobily si masky a naučily se písničku a taneček Kalamajka. Proběhl také školní karneval, na který se děti dlouho připravovaly a těšily. Na konec února jsme zařadili téma Letem ptačím světem. Děti se učily poznávat některé druhy ptáků, hrály různé hry ( dechovou hru s peříčky, Kolíčkovou, Všechno lítá, co peří má, Čeho se ptáčci bojí ) a výtvarně ztvárnily ptáčky, jimiž jsme ozdobili nástěnné stromy v hale. S radostí si zazpívaly písničky Vrány a kos a Kos.LEDEN U SOVIČEK

V lednu bylo téma Soviček „Těšíme se do školy“. V rámci tohoto tématu se děti naučily básničku Abeceda, písničky Týden a Do školy, postavily si v tělocvičně bludiště a zkoušely projít tímto bludištěm poslepu, provlékaly se ve spojeném kruhu obručí, zvládly překážkové dráhy, hru Na magnety aj. Procvičovaly geometrické tvary a prostorové vztahy, počítání, rozklad slov na slabiky, první a poslední písmeno ve slově, také zkoušely označit dlouhé a krátké slabiky. Hrály hru na Dětského milionáře, procvičily si homonyma, synonyma a antonyma, tvořily rýmy, zopakovaly si svoji adresu, procvičily si grafomotoriku pomocí grafických listů a pracovních karet, hrály si s Logicem, Albi tužkou, dotykovou obrazovkou a Kimovy hry na procvičení postřehu a paměti.Ve výtvarné výchově stříhaly a lepily sněhuláky, „vyšívaly“ papírem šálu, kreslily budovu školy a modelovaly geometrické tvary.  Zajímavá byla pro děti návštěva ZŠ Na Žvahově, kde jim děti zazpívaly písničky, podívaly se na kamarády v přípravné třídě a prohléhly si některé učebny.
PROSINEC U SOVIČEK

Na začátku prosince jsme si s dětmi užívali mikulášský čas. Děti si vyrobily čertíky, naučily se básničku a písničku s mikulášskou tématikou, zahrály si na čertíky, vytvořily „peklíčko“ a nakonec si užily legraci a řádění při Mikulášské nadílce. V době adventu si děti vyrobily přáníčka a dárečky pro rodiče, naučily se vánoční koledy, básničky a připravovaly se na vánoční besídku. Také jsme si povídali o vánočních zvycích, tradicích a jak to asi bylo s Ježíškem. Děti pomáhaly s přípravou na vánoční tvoření s rodiči, kterého se některé zúčastnily a vytvořily moc pěkné a nápadité výtvory. Vánoční besídka pro rodiče, na kterou se děti s velkým nadšením a nasazením chystaly, se dětem podařila a pak už se jen mohly těšit na vánoční čas strávený v rodinném kruhu.LISTOPAD U SOVIČEK

Vycházky a výlety do přírody jsou důležitou složkou výchovy. Děti při nich poznávají mnoho nového, přírodní prostředí poskytuje příležitost poznávat rostliny, stromy, listy, plody, zvířata, ptáky apod. Na našich procházkách do Prokopského údolí a okolí jsme si všímali změn v přírodě, obdivovali jsme pestrou škálu podzimních barev, rozeznávali stromy, keře, listy, plody, poznávali jsme přírodu všemi smysly. Z přírodnin si děti vytvořily „podzimní paletu“, jindy byla pro děti zajímavá frotáž listů či kůry stromů. Vyprávěli jsme si příběh „O starém stromu“, povídali si, co všechno umí les, naučili jsme se básničky a písničky s podzimní tématikou. Děti zaujala také ekologická akce o lesních zvířatech, při které se děti dozvěděly hodně zajímavých věcí, ale také ukázaly, že ony také už mnoho ví o lese a jeho obyvatelích. S tímto tématem jsme se rozloučili na poslední vycházce, na níž les děti symbolicky zamkly. V rámci „Předškoláčka“ jsme si opět procvičili grafomotoriku, plnili různé úkoly pomocí pracovních listů i různých her.


ŘÍIJEN U SOVIČEK

V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali projektu „MOJE MĚSTO,MOJE ZEMĚ“, k 100 výročí založení Československa. Nejprve jsme si povídali o sv. Václavovi a o palladiu, děti si vytvořily svatováclavskou korunu a naučily se Rytířskou píseň a písničku Na to pražském mostě. Přečetli jsme si staré české pověsti, týkající se Prahy a děti také pracovaly s encyklopedií a s mluvící knihou. Velký zážitek jsme všichni měli z komentované vycházky na Karlův most, po kterém nás provázel vodník. Podle fotografií děti nakreslily historické stavby Prahy, které se jim opravdu podařily.

V druhé polovině měsíce jsme si povídali o založení Československa i o jeho rozdělení, dětí vyprávěly o městech, horách a řekách, které znají, četli jsme si z knihy Staré české pověsti pro děti. Děti z dřevěných kostek postavily Prahu a také se seznámily se státní vlajkou, státním znakem a státní hymnou. Na závěr tématu jsme společně s dětmi v hale instalovali nástěnku – Praha očima dětí.


 

ZÁŘÍ U SOVIČEK

Na počátku září se děti seznamovaly s novými kamarády, s prostředím třídy, s hračkami a pomůckami i s pravidly, která si společně stanovily a která budou dodržovat, aby nám všem bylo spolu příjemně. V dalším týdnu děti pracovaly s různými druhy ovoce a zeleniny a v týdnu „Bramborování“ poznávaly původ a užitek brambor, na písničku Brambory si zatancovaly mazurku, vytvořily veselé Bramboráčky a zasadily si naklíčené brambory, které již vyrazily. Na velké zahradě děti našly krásnou žlutou housenku, které daly jméno podle jejích pohybových schopností – Akrobatka. Akrobatce jsme ve školce udělali pelíšek ve sklenici a již druhý den si vytvořila „domeček“ ze slepeného listí a zakuklila se. Teď s napětím čekáme, zda se vylíhne motýl. Spoustu legrace jsme si také s dětmi užili na novém hřišti na Barrandově, kde děti ukázaly, jak jsou šikovné a odvážné při ručkování, na síti i na horolezecké stěně.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign