Jméno:
Heslo:

Veverky

V této třídě (4-5 leté děti) se na Vás těší paní učitelky:

  • Bc. Lucie Laštovičková
  • Petra Hejlová

DUBEN U VEVEREK

 

V dubnu jsme se zaměřili na dopravu a s ní související bezpečnost. 

Rozlišovat a pojmenovávat domácí a hospodářská zvířata se děti učily nejen ve školce prostřednictvím zajímavých her a písniček, ale i v přírodě. Nakrmily a pohladily si zvířátka ve volném výběhu, seznámily se s jejich užitkem.

Před Velikonocemi vládla ve třídě příjemná atmosféra. Děti se zaujetím tvořily ve skupinkách velikonoční výzdobu. Rozvinula se nám tak spontánní „veverčí velikonoční dílna“.

Den Země byl motivován příběhem a hrou s EKODRAKEM. Děti si procvičovaly třídění odpadu a povídaly si o tom, co škodí životnímu prostředí. Na výletě v přírodě děti zachraňovaly ztracená zvířátka formou hry s obrázky.

Konec měsíce jsme zakončili návštěvou černého divadla Image v centru Prahy. Představení „O zlaté rybce“ se dětem moc líbilo.


BŘEZEN U VEVEREK

Po zimě jsme vyrazili na první delší procházku na Dívčí hrady, kde si děti užívaly sluníčko a stavěly domečky pro skřítky.

Celý měsíc nás provázela zajímavá témata. Děti se učily pojmenovat části lidského těla, seznamovaly se s lidskými smysly a rozlišovaly druhy oblečení. Smyslové hry, při kterých si děti procvičovaly sluch, hmat, čich, chuť a zrak byly motivované kreslenou pohádkou „Domeček pěti smyslů“. Ve skupinových hrách obkreslovaly postavy svých kamarádů na balicí papír a obkládaly je barevnými PET víčky. Malovaly své portréty i celou postavu. Jemnou motoriku si děti procvičovaly při hrách s kolíčky a ponožkami. Spoustu legrace jsme si všichni užili při hře „Ponožkajda“. K zábavným grafomotorickým hrám nám posloužila barevná klubíčka.

Navštívili jsme také městskou knihovnu na Barrandově, kde nás paní knihovnice seznámila s tím, jaké knihy v knihovně najdeme, jak jsou uložené a jakým způsobem se půjčují. Nakonec nám zahrála pohádku „O Šípkové Růžence“.


ÚNOR U VEVEREK

V období masopustu jsme v rámci projektu „Když veverky kuchtí“ společně upekli slané preclíky. Při pečení vládla veselá atmosféra, děti se učily motat tvar preclíků, byly moc šikovné, z výsledku měly velkou radost. Uspořádali jsme karnevalový rej, při kterém si děti vyzdobily třídu a připravily hostinu. Užívaly si tak celé dopoledne plné písniček, her a legrace.

Během pohádkového týdne doplněného písničkovým pořadem se děti seznámily s klasickými pohádkami. Tvořily pohádkové postavy, učily se nové písničky, vyprávěly pohádky podle obrázků a hrály pohádkové hry a kvízy.


LEDEN U VEVEREK

 V lednu se veverky věnovaly péči o ptáky. Pozorovaly je v přírodě a učily se je rozlišovat nejen podle vzhledu, ale i podle zvuku. Společně jim vyrobily krmítka, která zavěsily v parku u zdravotního střediska a na Žvahově. Průběžně do nich dosypávaly slunečnicová semínka.

Prostřednictvím vzdělávacího programu Lesů hl.m.Prahy zaměřeného na téma „Kdy les spí“ se děti seznámily s živou sovou, kterou si mohly pohladit.

PROSINEC U VEVEREK

V měsíci prosinci jsme se začali chystat na Vánoce. Ve třídě jsme si ozdobili živý stromek, který ve třídě krásně voněl. Upekli jsme perníčky, vánoční tvary - hvězdy, ryby, chaloupku, zvonky atd... Zdobení bílkovou polevou nám dalo hodně práce, ale stálo to za to! Na vánoční besídce, která se dětem velice vydařila se sešla většina rodičů a prarodičů, se všemi jsme si popřáli krásné svátky.

LISTOPAD U VEVEREK

V první polovině listopadu panovala v naší třídě příjemná svatomartinská atmosféra. Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, nakreslily pěkné obrázky, tvořily koníky, hrály si s podkovami a pekly martinské rohlíčky.

Druhá polovina měsíce byla zaměřena na téma LES. Děti se učily rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy, některé z nich pojmenovat. Prostřednictvím kamarádky VEVERKY se seznámily s lesními zvířaty. Jejich poznání obohatili lesníci při programu Lesů hl. m. Prahy, děti si mohly ohmatat paroží a srsti lesní zvěře a dozvěděly se spoustu zajímavostí. Hry, básničky a písničky o lese připravujeme pro rodiče na vánoční besídku, která bude na téma LES.ŘÍJEN U VEVEREK

V rámci projektu „Když veverky kuchtí“ děti „ukuchtily“ bramborový salát, na kterém si společně pochutnaly. Už teď se těší na to, jak budou pomáhat rodičům s přípravou salátu na štědrovečerní večeři.

Prostřednictvím prožitkového učení v přírodě jsme slavili „Den stromů“. Chodili jsme na Dívčí hrady, kde se děti formou her seznamovaly se stromy.

Ve školce nás navštívil veterinář z Veterinární správy hl. m. Prahy a povídal si s dětmi o zvířátkách. Vyprávěl o jejich užitku, jak se o ně správně starat, která můžeme chovat doma. Na ukázku přinesl agamu vousatou, děti si ji pohladily nebo vzaly na dlaň.

ZÁŘÍ U VEVEREK

Ve třídě Veverek bylo září ve znamení seznamování dětí a adaptací. Přestože většina dětí MŠ již navštěvovala, sešly se děti ze dvou tříd ( část Broučků a Veverek) a některé děti nastoupily nově od září.
 Děti se navzájem poznávaly. Společně jsme si vytvořily třídní pravidla. Začaly jsme náš celoroční projekt ,, Když Veverky kuchtí". Jako první jsme udělaly ovocný salát. V projektu budeme pokračovat. Každý měsíc jednou budeme vařit nebo péct.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign